Wybierz kategorię
- ŁĄCZĄCA
- PION
- POZIOM
- TOR
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Statystyki
Gości online: 0
POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE www.senator.sklep.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE www.senator.sklep.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego www.senator.sklep.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.senator.sklep.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.


  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SENATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, ul. Płocka 37, 09-500 Gostynin, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054063 – adres siedziby: ul. Płocka 37, 09-500 Gostynin. Z Administratorem można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 również:

dzwoniąc pod numer 510 261 587

- pisząc na adres mailowy monika.korytkowska@senator.com.pl

  1. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu z powodu jego szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

  2. Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). 

  4. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy (złożenia i realizacji zamówienia.

  5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) numer telefonu,

h) numer rachunku bankowego.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

  2. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawnicze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. 

  3. Dane osobowe Klienta będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków archiwizacyjnych przewidzianych przez prawo.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
1039674
Data Ostatniej Aktualizacji: 25.03.2012
© Sklep Senator Sp. z o.o.. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.